Aby firma fungovala,
ceny jej tovarov a služieb
musia byť nastavené perfektne

naučte sa nastaviť cenu tak, aby pokrývala
všetky náklady firmy,
výplaty zamestnancov aj váš zisk

Iba máloktorá téma vzbudzuje v biznise väčšie vášne ako cena.

Pravdepodobne každý z nás sa už stretol s námietkou, že je cena privysoká. Hoci šikovný obchodník dokáže túto námietku vyriešiť, faktom zostáva, že aby firma fungovala, ceny jej tovarov a služieb musia byť nastavené perfektne.

Ak sú ceny privysoké, strácate zákazníkov, ak sú prinízke, vyrábate stratu.

Určiť správnu cenu je jednou z úloh top manažmentu, ktorý musí vedieť správne vyrátať všetky náklady, dane a poplatky, a váš hrubý zisk. Tento seminár nebude o obchodných technikách, ale o základných pravidlách cenotvorby, rozpočtov a financií.

Najviac ho ocenia majitelia, ale aj generálni, výrobno-technickí, obchodní a finanční riaditelia, ako aj všetci výkonní pracovníci, ktorí sa podieľajú na cenotvorbe.

Zaujímajú Vás odpovede na tieto otázky?
 • Ako správne vypočítať maržu?
 • Ako správne vypočítať výrobné a materiálové náklady?
 • Ako robiť rozpočty na dlhodobé projekty?
 • Čo sú to „skryté“ náklady a ako ich neprehliadať?
 • Ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri cenotvorbe?
 • Čo sa deje v hlave zákazníka, keď po prvý raz vidí cenu toho, čo si chce kúpiť, a ako s tým pracovať?
 • Čo robiť v prípade cenových vojen?
 • Ako vysoko je možné nastaviť cenu tak, aby ju trh prijal?
 • Kedy cenu zvyšovať a kedy ju znížiť?
 • Čo robiť s cenami v čase kríz alebo v časoch, keď firma vyrába stratu?
 • Ktoré manažérske nástroje je možné použiť na zvyšovanie efektivity s ohľadom na cenu?
 • Čo robiť, pokiaľ „vyššia moc“ zasiahne do vašej ziskovosti takpovediac „z večera do rána“?
 • Praktické skúsenosti z nastavovania provízií, odmien a výplat personálu
Kto prednáša?

HEIMO BUCERIUS je podnikateľom, majiteľom firmy, profesionálnym konzultantom a investičným špecialistom. Po štúdiu architektúry na Karlsruhe Institute of Technology a profesionálnom tréningu v Hubbardovom systéme manažmentu.

Pán Bucerius bol spoluzakladateľom konzultačnej spoločnosti IDEE+GELD, ktorá bola magazínom €uro vyhlásená za jednu z 25 najlepších finančno-poradenských spoločností v Nemecku, a zakladateľom firmy Konzept+Grundbesitz GmbH, realitnej investičnej spoločnosti.

Príďte na seminár nemeckého odborníka Heima Buceria a naučte sa nastaviť cenu tak, aby pokrývala všetky náklady firmy, výplaty zamestnancov a váš zisk.

Ako bude seminár prebiehať?

Seminár sa bude konať ONLINE cez aplikáciu ZOOM. Po objednaní a uhradení plnej sumy seminára Vám pošleme prístupové údaje aj s návodom na inštaláciu zoomu. V prípade potreby sme pripravení pomôcť Vám aj s pripojením sa na seminár

V akom jazyku sa bude prednášať?

Seminár bude prednášaný v angličtine a simultánne bude tlmočený do slovenčiny. Prezentácia seminára bude tiež v slovenčine. Snažíme sa vyjsť v ústrety a odstrániť všetky prekážky tak, aby boli pre Vás informácie ľahko pochopiteľné.

Pred každou prestávkou bude vyčlenený priestor na to, aby účastníci mohli položiť prednášateľovi otázku buď naživo, alebo ju napísať po slovensky do chatu a prednášateľ na ňu odpovie.

Naučte sa správnou cenotvorbou vytvárať  a zvyšovať zisk
PRIHLÁSTE SA EŠTE DNES!