ako vytvoriť vlastnú technológiu svojej firmy

čo robiť od okamihu nástupu pracovníka až po dosiahnutie jeho maximálnych výkonov

ako vytvoriť a udržať pevný systém, ktorý prinesie stabilitu, istotu, dobrú kontrolu a rast firmy

Ako správne vyhodnotiť danú situáciu a aké kroky máte prijať na jej zlepšenie pri poklese alebo stagnácii výsledkov? Ako postupovať, keď chcete udržať stabilný nárast produkcie ľubovoľného pracovníka?

Získajte správne postupy pre šéfa, ako aj postupy pre radového pracovníka, aké konkrétne kroky je potrebné urobiť na to, aby ste daný stav zlepšili alebo udržali.

Zavediete do firmy také mechanizmy, ktoré vám umožnia mať ju pod dostatočnou kontrolou na to, aby ste stále zdravo rástli a včas si všimli príznaky blížiacich sa problémov.

Zaujímajú Vás odpovede na tieto otázky?
 • Čo robiť, keď začínate novú aktivitu vo firme?
 • Čo robiť v situácii, keď máte pocit, že firma stagnuje?
 • Ako sa správať, keď sa výkon firmy alebo jednotlivca dlhodobo nemení?
 • Ako poradiť človeku, ktorému sa pridlho nedarí?
 • Čo urobiť, ak sa vo firme opakujú tie isté problémy?
 • Viete presne určiť aký má byť výsledok práce každého postu vo firme?
 • Ako rýchlo a efektívne spísať postupy práce vo firme?
 • Prečo zaškoľovať a preškoľovať pracovníkov a nenechať ich, aby sa nejako zorientovali sami?
 • Aké materiály má nový zamestnanec preštudovať ako prvé a čo majú obsahovať?
 • Ako viete už počas zaškoľovania zistiť, či ste vybrali správneho človeka?
 • Prečo ľudia porušujú to, čo si preštudovali a podpísali?
 • Ako rýchlo rozpoznať pracovníka, ktorý sa na svojom novom poste určite neuchytí?
 • Čo je najčastejší dôvod, prečo niektorí pracovníci nedosahujú výsledky?
 • Podľa akých kritérií určíte, či je pracovník vhodný na daný post, alebo na povýšenie?
 • Prečo niektorí ľudia nepracujú podľa napísaných smerníc a postupov?
 • Ako sa správne delegujú povinnosti a právomoci?
Kto prednáša?

MARC DE TURCK je medzinárodne uznávaný expert v oblasti práce s ľuďmi, medziľudských vzťahov, firemnej stratégie a komunikácie. Pracoval na vládnych projektoch a vo veľkých nadnárodných spoločnostiach.

Spolupracoval s firmami Andersen Consulting Brussels, EUN, Coca-Cola, Euromarket, Overgaz, ING a mnohými ďalšími. Robil projekty v Číne, Belgicku, Francúzsku, USA, Rakúsku a Maďarsku.

Hovorí po rusky, anglicky, francúzsky, nemecky, mandarínskou čínštinou a bulharsky.

Ako bude seminár prebiehať?

Seminár sa bude konať ONLINE cez aplikáciu ZOOM. Po objednaní a uhradení plnej sumy seminára Vám pošleme prístupové údaje aj s návodom na inštaláciu zoomu. V prípade potreby sme pripravení pomôcť Vám aj s pripojením sa na seminár

V akom jazyku sa bude prednášať?

Seminár bude prednášaný v angličtine a simultánne bude tlmočený do slovenčiny. Prezentácia seminára bude tiež v slovenčine. Snažíme sa vyjsť v ústrety a odstrániť všetky prekážky tak, aby boli pre Vás informácie ľahko pochopiteľné.

Pred každou prestávkou bude vyčlenený priestor na to, aby účastníci mohli položiť prednášateľovi otázku buď naživo, alebo ju napísať po slovensky do chatu a prednášateľ na ňu odpovie.

Naučte sa urobiť a zaviesť dobré klobúky.
PRIHLÁSTE SA EŠTE DNES!