Mali ste niekedy ako obchodník pocit, že je vaša práca drina?

…dobrý obchodník je tak trochu kúzelníkom…

Obchodník profesionál nepredáva, ale sprostredkuje zákazníkovi možnosť kúpiť.

Mali ste niekedy ako obchodník pocit, že je vaša práca drina?

Pracovný týždeň väčšiny obchodných zástupcov vyzerá nejako takto: oslovia desať zákazníkov, s ôsmimi sa aj stretnú, šiesti im dovolia urobiť ponuku, štyria prejavia skutočný záujem a jeden či dvaja aj kúpia.

Pre ľudí, ktorí predávajú v maloobchode alebo cez internet, je to podobné. Z veľkého množstva potenciálnych kupujúcich si ich produkt alebo službu kúpi iba isté percento. A to je ten „lepší“ týždeň!

Sú aj obdobia, počas ktorých nekupuje nikto, obchodník posiela ponuku za ponukou a celý trh je akoby zakliaty.

Nuž, aj keď v skutočnosti nemá obchod s osudom ani mágiou nič spoločné, dobrý obchodník je tak trochu kúzelníkom.

Dokáže totiž na strane zákazníka prebudiť to najdôležitejšie: záujem a vieru v to, že práve jeho produkt je riešením na jeho problémy.

Obchodník profesionál nepredáva, ale sprostredkuje zákazníkovi možnosť kúpiť.

Nepoužíva nátlak, ale pokročilé metódy na to, aby dosiahol svoj cieľ.

Zaujímajú Vás odpovede na tieto otázky?
 • Predaj nie je o presviedčaní. Ako argumentovať bez toho, aby som so zákazníkom nemusel bojovať?
 • Ako vzbudiť a udržať silný záujem na strane zákazníka?
 • Na základe akých faktorov sa zákazník rozhoduje? Ako zistiť, čo je preňho dôležité?
 • Prezentačné zručnosti: ako zákazníka „neunudiť“ rozprávaním o produkte?
 • Ako sa s ľahkosťou vysporiadať s námietkami?
 • Ako zvýšiť percento úspešnosti predaja?
 • Ako už dopredu ošetriť celý obchodný rozhovor tak, aby námietky ani neprichádzali?
 • Ako priviesť zákazníka k tomu, aby sa rozhodol hneď?
 • Prečo sa s niektorými zákazníkmi pracuje ľahko, a s inými nie?
 • Ako odhaliť už na začiatku, či bude zákazník spoľahlivým partnerom?
 • Čo robiť, ak sa zákazník po čase odmlčí?
 • Ako znovu získať strateného zákazníka?
 • Čo robiť v prípade, že je konkurencia lacnejšia – alebo kvalitnejšia! – ako my?
 • Ako nikdy nestratiť chuť a radosť z práce obchodníka, napriek odmietnutiam?
Kto prednáša?

FRITZ SPOHN je podnikateľ, business kouč a motivátor z mesta Luzern v strednom Švajčiarsku.

Je špecialistom na vnútro firemnú motiváciu, zadávanie a dosahovanie cieľov, manažment predaja a marketingové stratégie.

S vyše tridsiatimi rokmi skúseností s manažérskou a administratívnou technológiou L. Rona Hubbarda, pán Spohn a jeho firma pomohli vyše dvanásťtisíc manažérom z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Spojených štátov.

Ako bude seminár prebiehať?

Seminár sa bude konať ONLINE cez aplikáciu ZOOM. Po objednaní a uhradení plnej sumy seminára Vám pošleme prístupové údaje aj s návodom na inštaláciu zoomu. V prípade potreby sme pripravení pomôcť Vám aj s pripojením sa na seminár

V akom jazyku sa bude prednášať?

Seminár bude prednášaný v angličtine a simultánne bude tlmočený do slovenčiny. Prezentácia seminára bude tiež v slovenčine. Snažíme sa vyjsť v ústrety a odstrániť všetky prekážky tak, aby boli pre Vás informácie ľahko pochopiteľné.

Pred každou prestávkou bude vyčlenený priestor na to, aby účastníci mohli položiť prednášateľovi otázku buď naživo, alebo ju napísať po slovensky do chatu a prednášateľ na ňu odpovie.

Naučte sa jednoducho a rýchlo uzatvárať obchody.
PRIHLÁSTE SA EŠTE DNES!