Seminár je určený pre tých, ktorí sú zodpovední za nábor nových pracovníkov – majiteľov, riaditeľov firiem, HR manažérov a personalistov.
Stalo sa vám, že ste prijali nesprávneho človeka, alebo sa po týždňoch zaškoľovania ukázalo, že nie je vhodný na danú pozíciu? Koľko vás to stálo času, energie a peňazí? Pri pohovoroch uchádzači nasľubujú hory-doly, ale až prax ukáže, čo v nich naozaj je. Nový schopný človek vám môže priniesť milióny, nevýkonný vás o ne oberie. Manažéri na celom svete si kladú otázku, ako pritiahnuť a z množstva uchádzačov vybrať toho pravého. Nech je firma akokoľvek dobre zorganizovaná, bez vynikajúcich ľudí sa jednoducho nikdy nestane úspešnou. Ak chcete vedieť, ako takých ľudí dostať do firmy, príďte na tento seminár.

 • Ako pritiahnuť tých najlepších kandidátov, ktorí sú k dispozícii na pracovnom trhu?
 • Ktoré sú základné pravidlá náboru?
 • Ako zostaviť inzerát, ktorý pritiahne tých najlepších? Kam ho umiestniť?
 • Ako viete, koho na pohovor pozvať a koho nie na základe životopisu?
 • Ako spôsobiť, aby vaša firma bola atraktívna v očiach potenciálnych uchádzačov?
 • Ako budovať PR firmy voči potenciálnym zamestnancom?
 • Ako robiť pohovory? Kto ich má viesť?
 • Čo je najdôležitejšie všímať si na uchádzačovi pri pracovnom pohovore?
 • Ako viete otestovať skutočné schopnosti kandidáta už v rámci pohovoru?
 • Ako na pracovnom pohovore odhadnúť, či človek bude naozaj taký produktívny, ako to o sebe tvrdí?
 • Ktoré otázky určite musíte položiť kandidátovi na pohovore?
 • Čo sa naopak na pohovore nesmiete pýtať?
 • Ako takmer ihneď môžete zistiť to najdôležitejšie o uchádzačovi?
 • Čo musí obsahovať pracovná zmluva?
 • Ako zaručene rýchlo zistíte, s kým sa treba rozlúčiť ešte počas skúšobnej doby?

Výsledok seminára: Človek, ktorý vie ako urobiť nábor tak, aby získal na pohovory tých najvhodnejších kandidátov, vie oddeliť zrno od pliev. Dokáže rýchlo a s istotou odhadnúť záujemcu o prácu, ktorý pred ním práve sedí. Vie, čo sa má pýtať, aby sa rozhodol správne. V súlade so zákonom dokáže zariadiť veci tak, že aj v prípade, že prijme človeka, ktorý sa neosvedčí, tento človek odíde korektne a nespôsobí firme škodu.

Cena: 499,- bez DPH