Život ukazuje, že väčšina vedúcich má dobré ciele, ale zlyháva hlavne preto, že si nevie prácu naplánovať tak, aby ich dosiahli. Ak nemáte dobrý plán, musíte na prácu vynaložiť obrovské úsilie. Vaši ľudia potom nevedia, čo majú robiť a vyžadujú si vašu neustálu prítomnosť. To je najčastejšia príčina šéfovej únavy a nervozity. Na tomto seminári sa naučíte, ako každý cieľ dosiahnuť s ľahkosťou vďaka dobrému plánovaniu. Je určený pre každého manažéra a kľúčových pracovníkov, ktorí musia vedieť, ako sa správne plánuje. Staňte sa profesionálom v plánovaní a delegovaní práce.

 • Ako súvisia smernice s plánmi?
 • Aké typy úloh existujú a kedy a pre koho sa používajú?
 • Najdôležitejšie definície z plánovania: rozdiely medzi plánmi, programami a príkazmi.
 • Aké vlastnosti má mať človek, ktorý plánuje?
 • Ako sa naučiť „myslieť vo veľkom“?
 • Ako získať istotu v plánovaní?
 • Aké sú najčastejšie chyby pri plánovaní?
 • Ako sa rozhodnúť, ktoré pripomienky k plánu akceptovať a ktoré nie?
 • Potrebujú podriadení vedieť, prečo bol napísaný daný plán?
 • S akým predstihom je potrebné plánovať?
 • S kým sa pri plánovaní poradiť?
 • Ako zabrániť tomu, aby podriadení pochopili plán zle?
 • Ako sa pomocou plánovania vyhnúť zbytočnej práci?
 • Za akých okolností je možné upravovať plán, ktorý už bol prijatý?
 • Ako dotiahnuť plány až do konca?

Výsledok seminára: Manažér, ktorý pozná všetky najdôležitejšie informácie o tom, ako sa má práca naplánovať a vie pomocou plánovania dosiahnuť stanovené ciele. Má istotu v tom, že jeho plány sú správne. Dokáže získať súhlas podriadených so stanoveným plánom. 

Trvanie: 2 dni

Cena: 999,- bez DPH